Skladišna oprema,linije za rasjekaone,liftovi i transportne linije

Ponuda opreme

Naziv: Oprema ,inventar za potrebe prehrambene ind.

Kolica za komore
Radni stolovi
Regali prehrambeni čelik
Mesarski panj
Štapovi za pušnice
Rešetke
Ispusti, žljebovi za odvod otpadne vode
Boksovi za tuširanje
Rotacioni tuševi

Naziv: Kolica za pušnicu

Opis police

 

1. Skladišna oprema                    - Info

2. Linije rasjecanja                       - Info

3. Transportne linije                     - Info

4. Liftovi za punilice,drobilice     - Info