MAUTING

MAUTING

 
Naziv: Oprema ,inventar za potrebe prehrambene ind.

Kolica za komore
Radni stolovi
Regali prehrambeni čelik
Mesarski panj
Štapovi za pušnice
Rešetke
Ispusti, žljebovi za odvod otpadne vode
Boksovi za tuširanje
Rotacioni tuševi

Naziv: Kolica za pušnicu

Opis police

 

Naziv: Kolima komore

Klima komore
Namìnjene su za tehnološki proces termički neobrađenih fermentiranih proizvoda sa mogućnošću korištenja starter kulture, GDL, ili za klasičnu proizvodnju trajnih salama, kobasica, šunke, slanina i ostalih dimljenih mesa.
Mikroprocesorski komandni sistem klima-komora osigurava optimalni protok toplote, vlažnosti, brzinu i smjer strujanja cirkuliranoj zraka, usisavanje svježeg zraka i izmjenu cirkuliranoj zraka.
Režim regulacije je moguće izabrati prema:
apsolutnoj vlažnosti
entalpije
klasičnom strujanju

 

Naziv: Kotlovi za kuhanje (VVM xxx)

Kotlovi za kuhanje (VVM xxx)
Namìnjeni su za kuhanje proizvoda od mesa potopljenih u vodu. Regulacija temperature vode je uz pomoć mikroprocesora. Mjerenje temperature u jezgru vrši se termo-sondom Pt 100 sa mogućnošću kuhanja prema «Delta T».
Dodatna oprema
korpa za kuhanje
pneumatsko otvaranje poklopca
prinudna cirkulacija vode u kotlu
Grijači
električni
plinski
uljni
parni

Naziv: Dimogenerator (tip VK xx)

Dimogenerator (tip VK xx)
Namijenjen je za proizvodnju dima za komore za dimljenje i klima-komore.
Mljeveno drvo-piljevina (VK xx) – dim se proizvodi sagorijevanjem drvene piljevine.
Frikcioni (FVK xx) – dim se proizvodi trenjem komada drveta na specijalno konstruiranom valjku.
Parni (PVK xx) – dim se proizvodi prolaskom vodene pare kroz drvenu piljevinu.
Aplikator tečnog dima (TKVK) – dim se proizvodi atomizacijom tečnog dima specijalnim izvodom uz pomoć kompresiranog zraka.

Naziv: Mikroprocesori - (MIC 2XXX)

Mikroprocesorski komandni sistem
Namijenjen je za automatsko upravljanje i regulaciju procesa
Komora za dimljenje
Komora za kuhanje
Komora za pečenje
Komora za intenzivno hlađenje
Klima-komora
Kotlova za kuhanje
Masirke za meso (tumbleri)
U mogućnosti smo Vam ponuditi ugradnju mikroprocesora u starije manualne ,poluautomatske tipove strojeva pretvaranjem istih u potpuno automatske i pouzdane uređaje s mogućnošću praćenja svih parametara (proces različitih vrsta proizvoda,temperature,vlage,vrijeme procesa,korak procesa ,datum pomoću certificiranog programa VisuNet-a

Naziv: Komore za dimljenje (tip UKM xxxx) - MAUTING

Komore za dimljenje (tip UKM xxxx)
Omogućavaju proces automatske termičke obrade mesnih proizvoda,postupcima : crvenjenje, zagrijavanje, sušenje, dimljenje, kuhanje, pečenje i tuširanje do željene kvalitete obrađivanog proizvoda.
Komore za dimljenje su pogodne za dimljenje svih tipova dimljenih proizvoda; hrenovke, kobasice, salame,razne kategorije mesa, piletina, riba, sireva itd.
Ukoliko su opremljene sa hlađenjem, omogućavaju dimljenje hladnim dimom.
Također su pogodne za termičku obradu šunke ili sličnih proizvoda postupkom kuhanja u kalupima i prešama.
Tehnološki proces je u potpunosti automatski kontroliran mikroprocesorima koji korisniku omogućavaju jednostavnu i sigurnu upotrebu.